Sterilisation af mænd

Sterilisation af mænd foretages, men hvis man ønsker behandling her i klinikken, skal man selv betale, dette gælder fra 1.1. 2018.

Sterilisation af mænd foregår i lokalbedøvelse, det tager 20 til 30 min.

Inden sterilisation vil du blive informeret indgrebet og om forholdsregler efterfølgende.

Sterilisation af mænd foregår ved at der efter anlæggelse af lokalbedøvelse fjernes et lille stykke af sædlederen på begge sider. Der lukkes i huden med en lille tråd som forsvinder af sig selv

Der tilrådes og det er vigtigt at man begrænser fysisk aktivitet i et til to døgn. Komplikationer er sjældne, der kan komme blodansamling som vil forsvinde med tiden. Infektion er meget sjældent.

Man kan først regne med at være steril efter der foreligger en sædprøve unden sædceller i, denne prøve kan tages tidligst 3 mdr. efter indgrebet.

Det er muligt at komme til en forundersøgelse inden indgrebet hvis det ønskes.