Billeder fra Klinikken

KIRURGISK KLINIK PÅ 1. SAL

 GADEDØR

RECEPTION

 VENTEVÆRELSE

 KIKKERTUNDERSØGELSES RUM